თსუ 2015 წლის შიდა სამაგისტრო გამოცდა (კომპიუტერული მეცნიერებები)

Counting Sort 

cs1cs2

BFS

bfs1 bfs2

bfs3

DFS

dfs1 dfs2

KRUSKAL

kruskal1

kruskal2

Quick Sort

qs1

qs2

PRIM

prim1

prim2

DIJKSTRA

Dijkstra1

Dijkstra2

ზურგჩანთის ამოცანა

knapsack1

knapsack2

უდიდესი საერთო ქვემიმდევრობის ამოცანა

lcs1

lcs2

HEAP SORT

HS1

HS2

HS3

C++ -ის კოდები

1) მაგალითი ვექტორებზე, count_if ფუნქცია
http://pastebin.com/4CPhnKfu

2) OOP-ის მარტივი მაგალითი. ყველაფერი PUBLIC
http://pastebin.com/hA6MgJwd

3) OOP-ის მაგალითი, კონსტუქტორის პარამეტრად ნაკადი.
http://pastebin.com/UaVFZqez

4) ინკაფსულაცია
http://pastebin.com/jCZeUDDD

5) მეგობარი ფუნქციები
http://pastebin.com/GuzLFgue

6) მემკვიდრეობითობა
http://pastebin.com/mj4GPSUU

7) ოპერატორების გადატვირთვა
http://pastebin.com/R0AVXUta

8) მრავლობითი მემკვიდრეობითობა. მემკვიდრე კლასი ორი საბაზისოსგან
http://pastebin.com/Etqw4Jp9

9) მსგავსი ამოცანა
http://pastebin.com/SY4nvFJ7

10) ვირტუალური ფუნქციები
http://pastebin.com/vd6zeW2M

11) 2013 წლის ამოცანა
http://pastebin.com/DHHmzUCE

12) 2013 წლის ამოცანა
http://pastebin.com/QLdNXp6L#

13) 2014 წლის ამოცანა
http://pastebin.com/TmP9CUrX

 

 

2015 წელს კომპიუტერული მეცნიერებების მიმართულების მისაღებ გამოცდაზე შეგვხვდა:

  1. კრასკალის ალგორითმი
  2. უდიდესი საერთო ქვემიმდევრობის ამოცანა
  3. თუ სწორად მახსოვსC++ -ზე ერთ-ერთი ამოცანა ასეთი იყო. გვაქვს რაღაც ტიპის ობიექტები ფაილში. ეს ობიექტები უნდა წავიკითხოთ ფაილიდან და ჩავწეროთ კონტეინერში, რაღაც ველი იყო (რიცხვითი ტიპის, მაგალითად სიმაღლე) და უნდა დაგვებეჭდა მხოლოდ ის ობიექტებისიმაღლეები, რომლებიც რაღაც პირობას აკმაყოფილებდნენ, თუმცა ერთი და იგივე სიმაღლე ერთხელ უნდა დაგეწერა. მაგალითად, გვაქვს, სიმაღლეები : 10,16,10,17,20,30 და უნდა დაგვეწერა სიმაღლეები რომლებიც  იყო 10-ის ჯერადი, პასუხი იქნებოდა : 10,20,30 (10-ს ორჯერ არ დავწერდით)
  4. count_if-ის მაგალითი იყო
Advertisements