ფერმას თეორემა ( 5 ქულა )

მათემატიკაში არსებობს ფერმას დიდი თეორემა , რომელიც მდგომარეობს შემდეგში : ნატურალური რიცხვის ხარისხი დამატებული ნატურალური რიცხვის ხარისხი არის ისევ ნატურალური რიცხვის ხარისხი , თუ ხარისხის მაჩვენებელი მეტია 2-ზე . ფერმას ჰკითხეს და მოსთხოვეს ამ თეორემის დამტკიცება , თუმცა მან შესაბამისი პასუხი გასცა . ისმის კითხვა : რა უპასუხა ფერმამ ?

Advertisements

3 thoughts on “ფერმას თეორემა ( 5 ქულა )

    • რა უთხრა და ამის დამტკიცება იმხელაა, რამდენიმე ფურცელზე ვერ დავტევო

  1. მოგზაურმა უნდა გაიაროს 80კმუდაბნო.დღეში შეუძლია 20კმ-ს გავლა და 3 დღის სამყოფი წყლის ტარება.მას შეუძლია წყლის მარაგი სადმე უდაბნოში დატოვოს,რამდენ დღეში გაივლის მოგზაური უდაბნოს?საინტერესო ამოცანაა პასუხი :6 დღე.

Leave a Reply / უპასუხე

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / შეცვლა )

Connecting to %s