2012 წლის მათემატიკის საატესტატო გამოცდის ამოხსნები (II ნაწილი)

60 – ის მარტივი გამყოფებია   2, 3  და 5

გეომეტრიული  პროგრესიის  პირველი  წევრია 4, ხოლო  მნიშვნელი კი  0,5. იპოვეთ ამ  პროგრესიის  მეოთხე წევრი.   0,5

 

ტრაპეციის  მცირე  ფუძე 7 სმ-ია,  ხოლო დიდი  ფუძე  3 – ჯერ მეტია  მცირეზე. იპოვეთ  ტრაპეციის  შუახაზი.  14 სმ

მოსაზღვრე კუთხეებიდან ერთ-ერთი 5-ჯერ მეტია მეორეზე.  რას უდრის ამ კუთხეებიდან უდიდესი?   150 (გრადუსი)

იპოვეთ რიცხვი, რომლის  4/9   ნაწილი არის 12.   27

 

კუთხე ABC = 80o და BD ამ კუთხის ბისექტრისაა, მაშინ კუთხე  ABD =   40 (გრადუსი)

R რადიუსიანი ბირთვის ზედაპირის ფართობია    4pR2   

6–ისა და x–ის საშუალო არითმეტიკული ტოლია 1–ის, 8–ის და 21–ის საშუალო არითმეტიკულის. იპოვეთ x.  14

წესიერი ოთკუთხა პრიზმის გვერდითი წახნაგის ფართობი ტოლია 24 სმ2, ხოლო სიმაღლე  8სმ-ის ტოლია. რას უდრის ამ პრიზმის მოცულობა?    72 სმ3

იპოვეთ   5x– 11x + 2 = 0  განტოლების ფესვების ჯამი.   11/5

 

Advertisements

Leave a Reply / უპასუხე

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

w

Connecting to %s