მონაცემთა ტიპები

როგორც მოგეხსენებათ პროგრამირებაში არის მონაცემთა ტიპები. რაც იმას ნიშნავს, რომ მთელ რიცხვებს სხვა აღნიშვნა აქვს, ნამდვილ რიცხვებს – სხვა, სიმბოლოებს – სხვა, სტრიქონებს სხვა. ჩვენ განვიხილავთ იმ ტიპებს , რომლებიც უფრო ხშირად გამოიყენება.

bool – (Boolean) ტიპი არის ძალიან მარტივი ტიპი. მისი მნიშვნელობა შეიძლება იყოს true ან false , შესაბამისად 1 ან 0 . მეხსიერებაში ეს ტიპი იკავებს 1ბაიტს (8 ბიტი).

int – ეს ტიპი არის მთელი რიცხვების ტიპი (Integers). მეხსიერებაში ის იკავებს 4 ბაიტს.

float – ეს არის მცოცავწერტილიანი რიცხვების ტიპი (ათწილადების ტიპი). მეხსიერებაში ისიც , როგორც მთელი რიცხვები იკავებს 4 ბაიტს.

double – ეს არის ნამდვილი რიცხვების (მცოცავწერტილიანი) ტიპი ორმაგი სიზუსტით. ანუ შეიძლება ითქვას რომ double ტიპი მოიცავს float-ს. Double მეხსიერებაში იკავებს 8 ბაიტს.

char – ეს ტიპი არის სიმბოლოების ტიპი. ის ძალიან მარტივი ტიპია და მეხსიერებაში იკავებს 1 ბაიტს.

string – არის სტრიქონების ტიპი, რომელიც წარმოადგენს სიმბოლოების ერთობლიობას. მეხსიერებაში ის იკავებს 32 ბაიტს.

 

ეს არის ძირითადად ის მონაცემთა ტიპები , რაც პროგრამირებაში გამოიყენება.

Advertisements

Leave a Reply / უპასუხე

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / შეცვლა )

Connecting to %s