რა არის ალგორითმი ?

ტერმინი ალგორითმი მე-9 საუკუნის შუა აზიელი მოაზროვნის მუჰამედ ბენ მუსა ალ-ხორეზმის სახელის ლათინურ ტრანსკრიფციას უკავშირდება. როგორც ცნობილია მან ჩამოაყალიბა არითმეტიკული მოქმედებების წესები.

ალგორითმი არის იმ მოქმედებების ერთობლიობა რომელთა განსაზღვრული თანმიმდევრობით შესრულება ამოხსნის დასმულ ამოცანას. ანუ ყველა პრობლემის გადაწყვეტას სჭირდება ალგორითმი. უძველესი დროიდან მოყოლებული ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ალგორითმია ევკლიდეს ალგორითმი, რომელიც პოულობს ორი რიცხვის უდიდეს საერთო გამყოფს.

ყველა ალგორითმს აქვს თავისი შესრულების დრო. ძირითადად ალგორითმის მუშაობას აფასებენ O (“ო” დიდ) ტერმინებში ანუ იყენებენ ალგორითმის შესრულების დროის ზემოდან შეფასებას.

მოვიყვანოთ ცხრილი იმისა, თუ როგორი შეიძლება იყოს ალგორითმის მუშაობის დრო.

Algorithms

Advertisements

Leave a Reply / უპასუხე

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / შეცვლა )

Connecting to %s