ინფორმაციის ჩაწერა Excel-ის ფაილში Java-ს მეშვეობით

წინა პოსტის შესავალში ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, თუ რა ბიბლიოთეკა გვჭირდება იმისთვის, რომ ჯავათი ექსელის ფაილებთან გვქონდეს ურთიერთქმედება. ჩვენ განვიხილეთ ინფრომაციის წაკითხვა ექსელის ფაილიდან და ახლა განვიხილოთ ექსელის ფაილში ინფორმაციის ჩაწერა. ამისთვის მოვიყვან ეგრევე კოდს და მივყვეთ კოდს.

1

2

შევქმნათ WorkBook-ის ობიექტი და ამ ობიექტში შევქმნათ Sheet-ი. შემდეგ უბრალოდ ავაწყოთ Map-ი რომელის გასაღები(Key) არის Integer-ი და მნიშვნელობა(Value) არის Object ტიპის მასივი. Map -ის პირველი ობიექტი უბრალოდ წარწერებისთვის იყოს , ხოლო ყოველი შემდეგი იყოს ამ წარწერების შესაბამისი მნიშვნელობები. შემდეგ ვიღებთ Set-ს რომელიც Map-ის გასაღებების ერთობლიობას წარმოადგენს და ყოველი გასაღებისთვის შევქმნათ Row-ს ობიექტი და ყოველი Row-ს ობიექტისთვის Cell-ის იმდენი ობიექტი, რამდენ ელემენტიანიცაა Object მასივი (ამ შემთხვევაში სამი). ამის შემდეგ კი უბრალოდ შევამოწმოთ ტიპები თითოეული Object მასივის თითოეული ელემენტისა  და ჩავწეროთ შესამაბის სვეტში.

try-catch ბლოკში უბრალოდ ავიღოთ FileOutputStream-ის ობიექტი, და კონსტრუქტორს პარამეტრად გადავცეთ იმ ფაილის სრული მისამართი რომელშიც უნდა ჩავწეროთ ინფორმაცია. (თუ ფაილი არ არსებობს, ის შეიქმნება და თუ არსებობს ის გაიხსნება). შემდეგ მოვახდინოთ workbook ობიექტის ჩაწერა ამ ფაილში და დავხუროთ ჩაწერის ნაკადი. ბოლოს კი დავაბეჭდინოთ რომ ჩაწერა წარმატებით დასრულდა.

Advertisements

Leave a Reply / უპასუხე

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

w

Connecting to %s